Kurs USG tarczycy i szyi


Dzień I
11.00-11.30
Wstęp. Ultrasonograficzne techniki obrazowania. Nazewnictwo. Ustawienie aparatu
11.30-12.15
Anatomia szyi dla potrzeb badania USG. Podziały topograficzne. Mięśnie szyi. Naczynia. Tarczyca, krtań, przełyk.
12.15-12.30
Przerwa kawowa
12.30-13.30
Ultrasonografia węzłów chłonnych szyi. Kryteria ultrasonograficzne obrazu prawidłowego i patologii. Zmiany węzłowe na szyi w często spotykanych chorobach.
13.30-14.15
Diagnostyka ślinianek. Obraz prawidłowy ,kamica, zapalenia. Guzy ślinianek. diagnostyka różnicowa.
14.15-15.00
Obiad
15.00-16.00
Tarczyca: obraz USG prawidłowej tarczycy. Zmiany uogólnione i ogniskowe. Diagnostyka USG i medycyna nuklearna w skojarzonej diagnostyce ch. tarczycy i przytarczyc
16.00-17.00
Przypadki kliniczne
17.00-17.15
Przerwa kawowa
17.15-19.15
Zajęcia praktyczne – badanie pacjentów
Dzień II
09.00-09.45
Podstawy diagnostyki USG naczyń szyi. Typowe obrazy patologii naczyniowej
09.45-10.30
Ultrasonografia zabiegowa ;biopsja pod kontrola USG .ćwiczenia na modelu
10.30-10.45
Przerwa kawowa
10.45-11.00
Test i omówienie wyników. Rozdanie certyfikatów.
11.00-14.00
Zajęcia praktyczne – badanie pacjentów
Program może ulec niewielkim zmianom

Dodatkowe informacje:

Liczba miejsc ograniczona. O zapisie decyduje kolejność wpłat.
W cenę kursu wliczone są przerwy kawowe i obiad.

Każdy uczestnik kursu otrzyma liczbę punktów edukacyjnych oraz punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego równą liczbie godzin kursowych (12 pkt. edu. / 12 pkt. PTU).

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.

Zakwaterowanie:
Pokój 1-osobowy wraz ze śniadaniem - 300 PLN / DOBA. 
Rezerwacja noclegu możliwa podczas rejestracji.


Termin: 7-8.06.2024
Lokalizacja: Warsaw Plaza Hotel
Warszawa ul. Łączyny 5
Kierownik naukowy:
- dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska
Prowadzący:
- dr n. med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska
- dr n. med. Jacek Rogala


Rejestracja
2300 PLN

Partner kursu
www.medipage.pl