Kurs MR i TK Jama brzuszna i miednica.
Wątroba, trzustka, jelita, miednica żeńska, prostata
Kurs ONLINE
Materiał webinaru uczestnik kursu odtwarza w dogodnym dla siebie czasie w terminie. Termin spotkania online zostanie podany po ustaleniu z prowadzącymi.

Część 1
40'
Metodyka oraz protokoły badania TK narządów jamy brzusznej
dr n. med. Piotr Palczewski
50'
Zastosowanie TK i MR w diagnostyce chorób jelit
dr n. med. Piotr Palczewski
55'
Metodyka badań MR jamy brzusznej; stosowane techniki i środki kontrastujące
prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski
90'
Różnicowanie guzów wątroby za pomocą TK i MR. Diagnostyka zmian w wątrobie marskiej
prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski
Spotkanie online
15:00
Prezentacja przypadków dr n. med. Piotr Palczewski
16:30
Prezentacja przypadków prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski
Część 2
70'
Guzy i choroby zapalne trzustki – problemy diagnostyczne
prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski
30'
Guzy torbielowate trzustki w TK i MR
prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski
45'
Guzy nerek: wykrywanie, różnicowanie, ocena zaawansowania; problemy diagnostyczne
prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski
45'
Diagnostyka raka gruczołu krokowego za pomocą MR
dr n. med. Jakub Pałucki
45'
Rak gruczołu krokowego – klasyfikacja PI-RADS
dr n. med. Jakub Pałucki
70'
Diagnostyka chorób miednicy u kobiet za pomocą MR
prof. dr hab. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
Spotkanie online
15:00
Prezentacja przypadków dr n. med. Jakub Pałucki
16:00
Prezentacja przypadków prof. dr hab. Andrzej Cieszanowski
17:00
Prezentacja przypadków prof. dr hab. med. Monika Bekiesińska-Figatowska

Dodatkowe informacje:

Każdy uczestnik kursu otrzyma 14 punktów edukacyjnych.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.


Termin: brak
Kurs ONLINE

Kierownik naukowy:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Prowadzący:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
- prof. dr hab. n. med. Monika Bekiesińska-Figatowska
- dr n. med. Piotr Palczewski
- dr n. med. Jakub Pałucki
Tyrell Corporation

Partner kursu
 
www.medipage.pl