MRI stawów obwodowych - kończyna górna. Kurs ONLINE


W ramach kursu uczestnik otrzymuje 12 dniowy dostęp do materiałów online w formie nagrań video. Materiały można odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie w terminie 14-25.03.2024.
Kurs twa około 21 godzin.
Część wykładowa (14-25.03.2024)
Część 1
Diagnostyka MR stawu barkowego
135'
Anatomia stawu barkowego w technice MR - z uwzględnieniem odmian anatomicznych.
50'
Technika badania MR – na co zwrócić uwagę oceniając drobne struktury MSK?
45'
Znaczenie oceny torebki stawu w technice MR - jakie informacje diagnostyka radiologiczna może wnieść do obrazu klinicznego.
95'
Ocena rozległości uszkodzenia stożka rotatorów pourazowej oraz zwyrodnieniowej - rola badania RM jako „złotego standardu”.
70'
Ocena mięśni rotatorów – znaczenie kliniczne ich oceny.
65'
Radiologiczna klasyfikacja i ocena niestabilności stawu ramienno – łopatkowego.
120'
Obrąbek stawu ramienno-łopatkowego jego wzorce uszkodzeń i diagnostyka w badaniu MR.
W materiałach omówiono między innymi:
- Zaawansowane techniki obrazowania, badanie artrograficzne, Techniki specjalne - zastosowanie w obrazowaniu regionów anatomicznych barku.
- Optymalizacja techniki badania MR w celu właściwej oceny stożka rotatorów - artefakty i ich znaczenie.
- Konflikt podbarkowy – znaczenie diagnostyki MR w określaniu jego przyczyn i następstw.
- Uraz barku - wzorce uszkodzeń barku, techniki obrazowania uszkodzeń.
- Obraz stawu barkowego w chorobach reumatycznych.
- Obraz radiologiczny zmian neurologicznych obręczy barkowej.
- Zmiany w zakresie połączenia grzbietowo-łopatkowego.

Część 2
Diagnostyka MR stawu łokciowego
85'
Anatomia stawu łokciowego w technice MR
105'
Patologie
W materiałach omówiono między innymi:
- Ocena torebki stawu łokciowego - możliwości techniki MR w ocenie przykurczu torebki stawu łokciowego.
- Staw łokciowy jako staw wielokształtny - anatomia oraz ocena powierzchni chrzęstnych (optymalizacja obrazu MR).
- Łokieć jako obszar przyczepów mięśni ramienia i przedramienia - choroba zwyrodnieniowa urazy i zmiany zapalne przyczepów – kliniczna przydatność oceny w badaniu MR.
- Znaczenie badania radiologicznego w ocenie więzadeł stawu łokciowego, wzorce urazu i obraz zmian pourazowych.
- Struktury nerwowe ręki w okolicy łokcia - jakie techniki zastosować do ich oceny.
- Zapalenie stawu łokciowego ocena dystrybucji i rozległości zmian zapalnych w badaniu MR.

Część 3
Diagnostyka MR nadgarstka i palcy.
180'
Anatomia i patologie nadgarstka w badaniu MR.
55'
Anatomia i wybrane aspekty patologiczne palcy w badaniu MR.
W materiałach omówiono między innymi:
- Ocena zmian pourazowych - technika obrazowania w badaniu MR.
- Ocena aparatu więzadłowego nadgarstka (anatomia oraz zmiany patologiczne aparatu więzadłowego wewnętrznego i zewnętrznego) – możliwości i ograniczenia badania MR.
- Chrząstka trójkątna anatomia, wzorce zmian pourazowych i zwyrodnieniowych – techniki podstawowe i specjalne badania MR.
- Optymalizacja obrazu MR w ocenie kompleksu chrząstki trójkątnej.
- Anatomia ocena zmian w zakresie nerwów obwodowych okolicy nadgarstka.
- Nadgarstek w chorobach reumatoidalnych.
- Zapalenie przeciążeniowe a reumatyczne - różnice.
- Rola diagnostyki MR w ocenie zmian w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – techniki oceny zmian wczesnych, określanie stopnia destrukcji w zmianach późnych.
- Diagnostyka MR ręki: Anatomia palca w badaniu MR (aparat ścięgnisty, więzadłowy oraz stawy palców).
- Ręka pourazowa uszkodzenia ścięgien i więzadeł w zakresie palców.
- Palec wspinacza.

Część 4
Prezentacja przypadków
135'
Staw barkowy
45'
Staw łokciowy
65'
Nadgarstek
Spotkanie online (24.03.2024)
17:00
Pytania do prowadzącego
Spotykamy się o godzinie 17:00 na komunikatorze MS Teams. Spotkanie dla osób, które chcą porozmowiać z Profesorem - pytania dotyczące obejrzanych materiałów i nie tylko...
Spotkanie nie jest nagrywane.


Informacje organizacyjne:

Uczestnik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do materiałów online. Materiały będą dostępne od 14.03.2024 od godziny 8:00 do 26.03.2024 do godziny 9:00.
Spotkanie online odbędzie się przez aplikację Microsoft Teams (pobierz aplikację).

Uczestnik kursu jest uprawniony do uzyskania 21 punktów edukacyjnych. Warunkiem otrzymania punktów jest rozwiązanie testu. Test składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru uznaje się za zaliczony w momencie udzielenia 70% prawidłowych odpowiedzi.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.Termin: 14-25.03.2024
Kierownik naukowy i prowadzący:
- dr hab. n. med. Rafał Obuchowicz
Kurs ONLINE


Rejestracja
2500 PLN
Liczba miejsc ograniczona.

O zapisie decyduje kolejność wpłat.

Partner kursu
www.medipage.pl