Diagnostyka TK i MR jamy brzusznej - Andrzej Cieszanowski. Kurs ONLINE

Wątroba, trzustka i nerki – teoria i praktyka

Dostęp do materiałów online: 10-23 kwietnia 2024
Warsztaty online: 13 i 15 kwietnia 2024


Szkolenie jest częścią cyklu „MR i TK Jama brzuszna i miednica” i powstało w odpowiedzi na potrzebę pogłębienia tematów związanych z diagnostyką jamy brzusznej.

Kurs podzielony jest na dwie części: wykładową i warsztatową. Kurs twa około 10 godzin (w tym warsztaty 4,5 godziny).

Program

Wykłady online (10-23.04.2024)
60'
Praktyczne aspekty badania jamy brzusznej w TK i MR: metodyka, protokoły, środki kontrastowe
110'
Zmiany ogniskowe w wątrobie – różnicowanie w TK i MR, zmiany w wątrobie marskiej
40'
Rak trzustki – rozpoznanie, ocena zaawansowania, ocena odpowiedzi na leczenie
40'
Guzy torbielowate trzustki
30'
Typowe i atypowe zapalenia trzustki
50'
Guzy lite i torbielowate nerek; nowa klasyfikacja Bosniaka (2019)
W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma 14 dniowy dostęp do wykładów online w formie nagrań video. Materiały można odtwarzać w dogodnym dla siebie czasie w terminie od 10-23.04.2024.

Warsztaty online 13.04.2024
16:00-18:30
Zmiany ogniskowe w wątrobie – część praktyczna
Warsztaty online 15.04.2024
18:00-20:00
Trzustka i nerki – część praktyczna
Podczas warsztatów on-line, zostaną omówione i dokładnie przeanalizowane przypadki pacjentów. Nagrania z części warsztatowej będą dostępne do środy 23.04.2024.

Informacje organizacyjne:

Dzień przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do materiałów online. Warsztaty online odbędą się przez aplikację Microsoft Teams (pobierz aplikację).

Uczestnik kursu jest uprawniony do uzyskania 10 punktów edukacyjnych. Warunkiem otrzymania punktów jest rozwiązanie testu. Test składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru uznaje się za zaliczony w momencie udzielenia 70% prawidłowych odpowiedzi.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie.Termin: 10-23.04.2024
Kurs ONLINE
Kierownik naukowy i prowadzący:
- prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski


Rejestracja
1400 PLN
O zapisie decyduje kolejność wpłat

Partner kursu
www.medipage.pl