Do kursu pozostało:Termin: 16-24.01.2025
Lokalizacja: Kurs ONLINE

Zapraszamy do rejestracji! →

W nowej odsłonie kursu online poświęconego obrazowaniu TK i MR jamy brzusznej zostanie szczegółowo omówiona diagnostyka wątroby, trzustki, nerek, nadnerczy i jamy otrzewnej. Celem kursu jest zapoznanie uczestników nie tylko z praktycznymi aspektami diagnostyki chorób jamy brzusznej, ale również przekazanie najnowszej wiedzy z tego zakresu, włącznie z aktualnymi wytycznymi i zaleceniami oraz opcjami terapeutycznymi i radiologiczną oceną odpowiedzi na leczenie.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Kierownik naukowy i prowadzącyKurs podzielony jest na dwie części: wykładową i warsztatową – trwa w sumie 12 godzin (w tym 6.5 godzin wykładów i 5.5 godzin warsztatów).

W ramach kursu każdy uczestnik otrzyma 9 dniowy dostęp do wykładów online w formie nagrań video. Podczas interaktywnej części warsztatowej (prowadzonej na żywo w formie online) przeanalizowanych zostanie ponad 90 przypadków, w celu utrwalenia wiedzy i przekazania kluczowych wskazówek, umożliwiających trafne interpretowanie obrazów radiologicznych zarówno częstszych, jak i rzadszych schorzeń.

Zagadnienia szczegółowe:
  • Praktyczne wskazówki nt. techniki badania TK i MR jamy brzusznej
  • Anatomia jamy otrzewnej, wątroby i trzustki
  • Zmiany łagodne i złośliwe w wątrobie; ocena zmian w wątrobie marskiej
  • Guzy trzustki: różnicowanie, ocena zaawansowania, ocena odpowiedzi na leczenie
  • Zmiany torbielowate trzustki – diagnostyka, wytyczne
  • Choroby zapalne trzustki: OZT, PZT, nietypowe zapalenia
  • Guzy nerek; ocena zmian torbielowatych
  • Diagnostyka różnicowa guzów nadnerczy
  • Choroby jamy otrzewnej.
9
dni
12
godzin
90
przypadków
12
punktówProgram

Wykłady online (16-24.01.2025)
60'
Praktyczne aspekty badania jamy brzusznej w TK i MR: metodyka, protokoły, środki kontrastowe
110'
Zmiany ogniskowe w wątrobie – różnicowanie w TK i MR, zmiany w wątrobie marskiej
40'
Rak trzustki – rozpoznanie, ocena zaawansowania, ocena odpowiedzi na leczenie
40'
Guzy torbielowate trzustki
30'
Typowe i atypowe zapalenia trzustki
50'
Guzy lite i torbielowate nerek; nowa klasyfikacja Bosniaka (2019)
30'
Diagnostyka obrazowa nadnerczy nowość
40'
Praktyczna anatomia jamy otrzewnej. Choroby jamy otrzewnej  nowość
Warsztaty online 18.01.2025
09:00-11:30
Zmiany ogniskowe w wątrobie – część praktyczna
Warsztaty online 22.01.2025
17:30-20:00
Trzustka i nerki – część praktyczna
Nagrania z części warsztatowej będą dostępne do środy 24.01.2025.


Informacje organizacyjne


Dzień przed rozpoczęciem kursu uczestnik otrzymuje drogą mailową dane dostępowe do materiałów online. Warsztaty online odbędą się przez aplikację Microsoft Teams (pobierz aplikację).

Uczestnik kursu jest uprawniony do uzyskania 12 punktów edukacyjnych. Warunkiem otrzymania punktów jest rozwiązanie testu. Test składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru uznaje się za zaliczony w momencie udzielenia 70% prawidłowych odpowiedzi.

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie określone są w Regulaminie. 

Rejestracja
1550 PLN
O zapisie decyduje kolejność wpłat